Poplatky předem

. Jde o typ poplatků, který je specifický tím, že je nutné je zaplatit ještě před tím, než se peníze dostanou na účet klienta. Nejčastěji jsou tyto poplatky spojené s nebankovními společnostmi, navíc k tomu zcela neseriózními. Typickým příkladem úvěru, u kterého

Splátka

. Pod tímto pojmem se rozumí pravidelná peněžitá platba v předem stanovené výši. Jejím splátcem je dlužník, který splácí svůj dluh. Hlavním principem splátky je rozdělení většího finančního závazku na menší části, díky čemu nemusí dluh splatit jednorázově. Tak jako

Úvěr

. Úvěr lze charakterizovat jako návratný peněžitý vztah. A to vztah mezi věřitelem (ten, kdo poskytuje konkrétní hodnotu financí) a dlužníkem, který je ochotný v průběhu doby splácení nebo po její uplynutí zaplatit úrok. Výjimkou jsou takzvané krátkodobé úvěry, při

Půjčka

. Půjčka je pojem, který představuje poskytnutí peněžitých prostředků na určité (předem dohodnuté) období. Věřitel poskytne budoucímu dlužníkovi finanční částku, kterou bude splácet pravidelně. Běžně se toto období pravidelně splácí v měsíčních intervalech. Na trhu můžeme zaznamenat nespočet finančních institucí,

Vinkulace

. V překladu jakési pouto neboli zamčení. Tento pojem lze přeložit i jako omezení dispozičního práva (například u cenných papírů, úvěrů, vkladů a podobně) tedy možnosti – nakládat s určitou věcí. Povinnou záležitostí bývá zpravidla vinkulace pojištění nemovitosti. Řadí se

Kvitance

. Kvitance je písemné potvrzení od věřitele (například banky) určené dlužníkovi (plátci), že splnil svůj dluh, kterým se zavázal pravidelně platit penězi. Jedná se vyloženě o soukromou listinu. Občanský zákoník říká, že věřitel – buď sám nebo prostřednictvím další (třetí)

Americká hypotéka

. Americká hypotéka je pojem, který označuje hypoteční úvěr, který není vázaný účelově. Je však zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Pozitivem americké nebankovní hypotéky je zejména čerpání finančních prostředků na libovolní účely. Nemusí se tedy jednat pouze o koupi nemovitosti,

Bonita klienta

. Bonita klienta je ohodnocení klienta, jak dobře je schopný splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli (bance). Banka se zaměří na výpočet bonity z veškerých dokumentů, které předložíte při žádosti o úvěr. Spolehněte se na to, že čím větší bude