Splátka

.

Pod tímto pojmem se rozumí pravidelná peněžitá platba v předem stanovené výši. Jejím splátcem je dlužník, který splácí svůj dluh.

Hlavním principem splátky je rozdělení většího finančního závazku na menší části, díky čemu nemusí dluh splatit jednorázově. Tak jako každý dluh i ten ve formě splátky podléhá tomu, že se prodlouží jeho doba splacení, za kterou se rovněž počítají úroky.

V případě horší platební minulostí, kdy se vám nepodařilo splácet včas nebo v pravidelných intervalech, můžete využít bankovní, ale i nebankovní hypotéku bez registru, při které vám splátky nastaví tak, abyste jich byli schopni splácet tak, aby vám to nenarušilo váš finanční rozpočet.

.

Splátkou se rozumí i pravidelná platba za poskytnutý úvěr neboli půjčku, kterou platí dlužník věřiteli ve stanovených intervalech. Obsahuje nejen úroky, ale i poplatky a v některých případech i pojištění.

Splátku si můžete zvolit:

  • anuitní – tedy ve stejné výši po celu dobu splácení
  • degresivní – postupně klesá
  • progresivní – v průběhu splácení stoupá
.