100% hypotéka

. 100% hypotéky již nejsou tak reálné, jako tomu bylo kdysi. Proč? Protože se jedná o regulaci trhu Českou národní bankou, nepřipadá ji totiž správné, aby lidé kupovali nemovitosti „na dluh“, k čemu to totiž může vést? K celosvětové hospodářské krizi. Ovšem

Poplatky předem

. Jde o typ poplatků, který je specifický tím, že je nutné je zaplatit ještě před tím, než se peníze dostanou na účet klienta. Nejčastěji jsou tyto poplatky spojené s nebankovními společnostmi, navíc k tomu zcela neseriózními. Typickým příkladem úvěru, u kterého

Splátka

. Pod tímto pojmem se rozumí pravidelná peněžitá platba v předem stanovené výši. Jejím splátcem je dlužník, který splácí svůj dluh. Hlavním principem splátky je rozdělení většího finančního závazku na menší části, díky čemu nemusí dluh splatit jednorázově. Tak jako