100% hypotéka

. 100% hypotéky již nejsou tak reálné, jako tomu bylo kdysi. Proč? Protože se jedná o regulaci trhu Českou národní bankou, nepřipadá ji totiž správné, aby lidé kupovali nemovitosti „na dluh“, k čemu to totiž může vést? K celosvětové hospodářské krizi. Ovšem

Poplatky předem

. Jde o typ poplatků, který je specifický tím, že je nutné je zaplatit ještě před tím, než se peníze dostanou na účet klienta. Nejčastěji jsou tyto poplatky spojené s nebankovními společnostmi, navíc k tomu zcela neseriózními. Typickým příkladem úvěru, u kterého

Splátka

. Pod tímto pojmem se rozumí pravidelná peněžitá platba v předem stanovené výši. Jejím splátcem je dlužník, který splácí svůj dluh. Hlavním principem splátky je rozdělení většího finančního závazku na menší části, díky čemu nemusí dluh splatit jednorázově. Tak jako

Úvěr

. Úvěr lze charakterizovat jako návratný peněžitý vztah. A to vztah mezi věřitelem (ten, kdo poskytuje konkrétní hodnotu financí) a dlužníkem, který je ochotný v průběhu doby splácení nebo po její uplynutí zaplatit úrok. Výjimkou jsou takzvané krátkodobé úvěry, při

Půjčka

. Půjčka je pojem, který představuje poskytnutí peněžitých prostředků na určité (předem dohodnuté) období. Věřitel poskytne budoucímu dlužníkovi finanční částku, kterou bude splácet pravidelně. Běžně se toto období pravidelně splácí v měsíčních intervalech. Na trhu můžeme zaznamenat nespočet finančních institucí,