Vinkulace

. V překladu jakési pouto neboli zamčení. Tento pojem lze přeložit i jako omezení dispozičního práva (například u cenných papírů, úvěrů, vkladů a podobně) tedy možnosti – nakládat s určitou věcí. Povinnou záležitostí bývá zpravidla vinkulace pojištění nemovitosti. Řadí se

Kvitance

. Kvitance je písemné potvrzení od věřitele (například banky) určené dlužníkovi (plátci), že splnil svůj dluh, kterým se zavázal pravidelně platit penězi. Jedná se vyloženě o soukromou listinu. Občanský zákoník říká, že věřitel – buď sám nebo prostřednictvím další (třetí)

Americká hypotéka

. Americká hypotéka je pojem, který označuje hypoteční úvěr, který není vázaný účelově. Je však zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Pozitivem americké nebankovní hypotéky je zejména čerpání finančních prostředků na libovolní účely. Nemusí se tedy jednat pouze o koupi nemovitosti,

Bonita klienta

. Bonita klienta je ohodnocení klienta, jak dobře je schopný splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli (bance). Banka se zaměří na výpočet bonity z veškerých dokumentů, které předložíte při žádosti o úvěr. Spolehněte se na to, že čím větší bude