Vinkulace

Vinkulace

.

V překladu jakési pouto neboli zamčení.

Tento pojem lze přeložit i jako omezení dispozičního práva (například u cenných papírů, úvěrů, vkladů a podobně) tedy možnosti – nakládat s určitou věcí. Povinnou záležitostí bývá zpravidla vinkulace pojištění nemovitosti. Řadí se i mezi mimořádní zajišťovací prostředky.

Dobrou zprávou je, že je možné na ni získat slevu z úrokové sazby.

.

Takzvané vinkulované vklady představují pro prodávajícího záruku, že ten, kdo si u něho něco koupí, si to bude moct i dovolit, protože peníze nemůže utratit jinak.

Žádost o vinkulaci musí obsahovat:

  1. číslo úvěrové smlouvy
  2. číslo pojistné smlouvy
  3. osobní údaje pojištěného
  4. osobní údaje pojistníka
  5. ve prospěch koho bude pojistné plnění vinkulováno
  6. určení předmětu
  7. podpis pojistníka a pojištěného

Vinkulace může být provedena pouze a jen – se souhlasem pojištěného. Její zrušení je možné se souhlasem toho, komu bylo pojistné plnění vinkulováno.

.